Ovlivňuje růst kreatin?

Kreatin je látka založená na aminokyselinách, vytvořená v několika různých orgánech v těle a uložená především ve vašich svalech. V doplňkové formě je široce používán k podpoře růstu svalů a zlepšení konkurenčních výkonů u sportovců. Zatímco někteří lidé, kteří berou kreatinu, rostou větší svaly, jiné nedostávají kreatinům žádný užitek.

Vaše tělo produkuje kreatin v pankreatu, ledvinách a játrech. Látka se také vyskytuje přirozeně u ryb a různých druhů masa. Ať už pochází z vašich orgánů, jídla nebo doplňků, kreatin se ve vašem těle přemění na látku nazývanou kreatinfosfát a uchovává se ve vašich skeletálních nebo dobrovolných svalech. Když se sprintujete, zvedáte váhu nebo se zajímáte o jiné cvičení nebo činnost vyžadující rychlé, krátké výboje energie, vaše svalové buňky převedou kreatinfosfát na látku nazývanou adenosintrifosfát nebo ATP, která působí jako hlavní palivový zdroj.

Účinky kreatinu se liší podle druhu cvičení nebo aktivity, které se účastníte, stejně jako podle vašeho věku, podle zdravotnického centra University of Maryland a MedlinePlus. Lidé ve věku kolem 20 let, kteří se účastní krátkých aktivit s vysokou intenzitou, jako je vzpírání, mohou při použití kreatinu zaznamenat významné zvýšení velikosti a síly svalů. Zdá se však, že stejné přínosy se u starších jedinců neobjevují, zvláště u osob starších 60 let. Zdá se, že kreatin nemá vliv ani na osoby, které se cvičí, které vyžadují vytrvalost, a nikoli krátké období činnosti.

Kreatin je stále populárnější mezi dospívajícími sportovci, kteří obvykle ignorují důkazy o účinnosti látky a berou více než doporučenou dávku doplňkových výrobků. Vědci však plně nezkoumali růst nebo jakýkoli jiný účinek užívání kreatinu u lidí v této věkové skupině a lékařské centrum University of Maryland výslovně doporučuje, aby všichni věku 19 let nebo mladší nevyužili kreatinové doplňky. Vysokoškolští sportovci, zvláště náchylní k užívání kreatinu, zahrnují fotbalisty, gymnasty, lakrosové hráče, hokejisty a zápasníky.

Vaše svaly mohou obsahovat jen tolik kreatinu najednou a nemusíte pokračovat ve zvyšování velikosti svalů tím, že zvýšíte příjem doplňku nad doporučené hladiny, poznamenává MedlinePlus. Lidé, kteří užívají kreatin, obvykle začínají s poměrně vysokou týdenní dávkou nazývanou nasycovací dávkou, poté pokračují v podstatně nižší, probíhající denní dávkou nazývanou udržovací dávka. Typicky vaše svaly dosáhnou své maximální kapacity k udržování kreatinu během několika dní poté, co začnete užívat nasycovací dávku. Navíc, většina z přírůstku hmotnosti, běžně spojená s užíváním kreatinu, pochází z retence vody, nikoliv z růstu svalové hmoty. Konzultujte s lékařem další informace o účincích kreatinu.

Základy

Různé efekty

Použití u dospívajících

Úvahy